Doe mee!
Hoe kan je deelnemen als bedrijf?

CareForMore is een project waarvoor we steun ontvangen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Binnen dit project stellen we onze kennis en (test-) infrastructuur ten dienste van geïnteresseerde bedrijven om hun te helpen bij de verdere experimentele ontwikkeling van hun producten.
 
De CareForMore subsidieregeling is enkel van toepassing op projectactiviteiten die vallen onder ‘experimentele ontwikkeling’Experimentele ontwikkeling is het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden met als doel het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Dit kan ook activiteiten omvatten die gericht zijn op de conceptuele formulering, de planning en documentering van alternatieve producten, procédés of diensten.

In een meer praktische zin zijn dit activiteiten als het:

  • Ontwikkelen van een prototype
  • Testen en valideren van een prototype, nieuwe of verbeterde producten, procédés of diensten
  • Demonstreren van een prototype in een reële omgeving

Routinematige of periodieke wijzigingen van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten zijn geen experimentele ontwikkeling, zelfs indien die wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.

De ondersteuning die een bedrijf ontvangt binnen het CareForMore project, valt onder staatssteun, meer bepaald de de-minimisregeling. In essentie komt de de-minimisregeling er op neer dat een onderneming binnen drie belastingjaren niet meer dan € 200.000,- aan overheidssteun in de vorm van subsidies en dergelijke mag ontvangen. Het bedrijf dient hiervoor een de-minimis verklaring te ondertekenen.
 
Dankzij de steun van EFRO kan deelname al vanaf €1.500 excl BTW afhankelijk van uw vraag.